Elton John - Farewell Yellow Brick Road Tour

September 6, 2019
Through Sept. 7, 8 p.m. T-Mobile Arena, 3780 S. Las Vegas Blvd., Las Vegas. 702-692-1300.